GALLERY CELLAR    EXHIBITIONS   ARTIST   ABOUT  VISITING   CONTACT  

Collection

Yutaka Matsuzawa
Taro Okamoto
Toshinobu Onosato
Yae Asano
Fontana


 
  3-9-2 , Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo Japan tel. +81 3 6225 2466  e-mail:takeda@gallerycellar.jp